วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นาวสาวดาว  อุ่นศรีชื่อเล่น นุ่นเกิด : 6 ตุลาคม 2539
สัญชาติ : ไทย    เชื้อชาติ  ไทย    ศาสนา พุทธ
เลขที่บัตรประชาชน : 110-200-2640-766ที่อยู่ : 59/11 ถ.วิจิตรนคร ซ.วิจิตรนคร11 ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000เบอร์โทร : 061-9700681อีเมล์ : dawounsri.061039@gmail.comบิดาชื่อ : นายชรินทร์  ราชวัตรมารดาชื่อ : นางดารารัตน์  อุ่นศรีความสามารถพิเศษ : เปตองคติประจำใจ : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น
งานอดิเรก : ฟังเพลง ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ : สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีปี สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ